• Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Snapchat Icon

©2019 atelierlemon.com
Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden

Kvk: 66541190
Beverwijk, Nederland

info@atelierlemon.com
+31 6 14 76 34 34

Algemene Voorwaarden voor www.atelierlemon.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.atelierlemon.com,

zoals deze beschikbaar is gesteld door Atelier Lemon.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de

informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Lemon is het niet toegestaan tekst,

fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Atelier Lemon.

 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave

van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer

dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst

met Atelier Lemon te mogen claimen of te veronderstellen.

Atelier Lemon streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website

onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie

en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen,

te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Atelier Lemon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op

websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie

van de disclaimer van www.atelierlemon.com op deze pagina.